A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát támogató
„TIEFE WURZELN” (Mély Gyökerek) Alapítvány

adószáma: 18688540-1-13

bankszámlaszáma: 10403208 – 50526774 – 76771008

Köszönettel fogadjuk adományaikat, felajánlásaikat, valamint a személyi
jövedelemadó 1 %-át, amivel támogathatják iskolánk projektjeinek megvalósítását!