Az idegen nyelvi mérés országosan 2019. május 22-én zajlott.

A mérésben a 6. és a 8. évfolyam tanulói vettek részt.

A mérések követelményei és eredményei

A mérés alapvető célja, hogy visszajelzést adjon arról, milyen mértékben felel meg a tanulók nyelvtudása a Nemzeti alaptanterv (NAT) által az adott évfolyamra célként kitűzött nyelvtudási szintnek.

Ennek megfelelően:
– a 6. évfolyamos tanulóknak a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1;
– a 8. évfolyamosoknak a KER szerinti A2 szinten kell Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése feladatokat megoldaniuk.

Mindkét évfolyamon a 60%-os eredmény jelenti az adott nyelvi szint teljesítését.

Idegen nyelvi mérés 2018/2019 eredményei iskolánkban

6. évfolyam

Iskolánk 6. évfolyamán 55 diák vett részt a nyelvi mérésen. Közülük 52 tanuló éri el a 60%-os küszöbszintet, azaz a tanulók 95%-a szerzett megfelelt minősítést, és éri el a KER szerinti A1 szintet

Összehasonlításképpen az elmúlt években megfelelt minősítést szerzett tanulók országos átlagai: 83% (2015-ben), 71% (2016-ban), illetve 78% (2017-ben).  A 2018-as eredmények még nem ismertek.

Idegen nyelvi mérés 2019, hatodik évfolyam eredménye a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában:

A hatodik osztályosok átlagpontszámai iskolánkban:

Olvasott szöveg értése:          11,2 pont (a maximum 15-ből)

Hallott szöveg értése:             14,2 pont (a maximum 15-ből)

Összpontszám:                       25,4 pont (a maximum 30-ból)

Átlagosan tehát 84,6%-os lett a hatodikosok teljesítménye. (A leggyengébb 53,3% (2 fő), a legjobb 100% (4 fő).

A pontszámok alakulása a maximálisan elérhető 30 pontból:

8. évfolyam

8. évfolyamon 26 diák írta meg a hallott és olvasott szöveg értését mérő feladatsort. Közülük 23 fő éri el a 60%-os küszöbszintet, azaz a tanulók 88%-a szerzett megfelelt minősítést, és éri el a KER szerinti A2 szintet.

Összehasonlításképpen az elmúlt években megfelelt minősítést szerzett tanulók országos átlagai: 70% (2015-ben), 54% (2016-ban), illetve 68%  (2017-ben).  A 2018-as eredmények még nem ismertek.

Idegen nyelvi mérés 2019, nyolcadik évfolyam eredménye a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában:

A nyolcadik osztályosok átlagpontszámai iskolánkban:

Olvasott szöveg értése:   16,6 pont (a maximum 20-ből)

Hallott szöveg értése:     18,2 pont (a maximum 20-ből)

Összpontszám:               34,84 pont (a maximum 40-ből)

Átlagosan tehát 87%-os lett a nyolcadikosok teljesítménye. (A leggyengébb 55% (1 fő), a legjobb 100% (4 fő).

A pontszámok alakulása a maximálisan elérhető 40 pontból: