Az idegen nyelvi mérés országosan 2018. május 16-án zajlott.

A mérésben a 6. és a 8. évfolyam tanulói vettek részt.

A mérések követelményei és eredményei

A mérés alapvető célja, hogy visszajelzést adjon arról, milyen mértékben felel meg a tanulók nyelvtudása a Nemzeti alaptanterv (NAT) által az adott évfolyamra célként kitűzött nyelvtudási szintnek.

Ennek megfelelően:
– a 6. évfolyamos tanulóknak a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1;
– a 8. évfolyamosoknak a KER szerinti A2 szinten kell Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése feladatokat megoldaniuk.

Mindkét évfolyamon a 60%-os eredmény jelenti az adott nyelvi szint teljesítését.

Előző évi eredmények (2016/17) angol nyelvből

Az országos mérés eredményeit feldolgozva azt láthattuk, hogy a magyarországi iskolák 6. évfolyamán magasabb (78%) volt a megfelelt minősítést szerző, azaz az A1-es szintet elérő tanulók aránya, mint ugyanazon év 8. évfolyamán (68%) az A2-es szintet elérők aránya.

/figure>

Idegen nyelvi mérés 2017/2018 eredményi iskolánkban

6. évfolyam

Iskolánk 6. évfolyamán 35 diák vett részt a nyelvi mérésen. Közülük 31 tanuló éri el a 60%-os küszöbszintet.
Tehát az előző évi országos átlaggal (78%) szemben nálunk 88% éri el a KER szerinti A1 szintet.

8. évfolyam

8. évfolyamon 32 diák írta meg a hallott és olvasott szöveg értését mérő feladatsort. Közülük 23 fő éri el a 60%-os küszöbszintet.
Tehát az előző évi országos átlaggal (68%) szemben nálunk 72% éri el a KER szerinti A2 szintet.