Tisztelt Szülők, Gondviselők!

2019. március 1-től bevezetésre került a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása – röviden KAFFEE – rendszer, amelynek segítségével lehetőségük van arra, hogy az iskolával kapcsolatos ügyeik egy részét a KRÉTA rendszeren keresztül elektronikus úton intézzék.

Az e-ügyintézés a KRÉTA gondviselői felületén új menüpontként jelenik meg.

A rendszerrel kapcsolatos további információkat a mellékelt tájékoztatóban találják.

Elektronikus ügyintézésre az alábbi esetekben van lehetőségük:

 • Beiratkozás általános iskolába,
 • Belépés a magyar köznevelési rendszerbe,
 • Beiratkozás középfokú intézménybe,
 • Átiratkozás intézmények között,
 • Kiiratkoztatás a köznevelésből,
 • Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
 • Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
 • Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
 • Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
 • Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
 • Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
 • Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
 • Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
 • Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Ezek az ügyek természetesen a korábban megszokott módon (személyesen,
papíralapon) továbbra is intézhetőek az iskola titkárságán.

Rack Ferencné sk.
igazgató

KAFFEE FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET