Tisztelt Szülő!

A 2019/20-as tanév első osztályos tanulóinak
„beszoktatási időszaka” befejeződött.

2019. szeptember 23-ától az iskolai munka zavartalan lebonyolítása érdekében kérem Önt, ill. gyermeke kísérőjét, az alábbi rendszabályok betartására:

  • A korábban érkező gyermekek részére 730-tól biztosítunk ügyeletet a földszinti folyosó előterében.
  • A tantermekbe az ügyeletes kolléga engedélyével 730-kor mehetnek be a gyermekek.
  • 750-re minden tanulónak meg kell érkezni az iskolába!
  • Kérem, hogy amennyiben gyermekét kíséri, úgy a gyülekezőhelyen (főbejárat, földszinti folyosó) köszönjön el tőle! Az ebéd után távozó gyermekeket is itt vehetik át szüleik.
  • A napköziben 1500 – 1630 –ig, tanulószobán 16  óráig tart a tanulási idő, ez az ún. „védett óra”. Kérjük ennek tiszteletben tartását!
  • A délutáni foglalkozások nyugodt körülmények között történő szervezése érdekében a 1600 , ill. a 1630 órakor távozó tanulókat – a tornatermi bejárót használva – az ebédlőben, jó idő esetén az udvaron vehetik át a szülők.
  • Távozáskor tanulók kézfogással köszönjenek el nevelőiktől!
  • Gyermeke az Ön megérkezéséig a fent megjelölt helyeken várakozhat pedagógus felügyelete mellett.
  • Kérem, hogy az esetleges rendkívüli távozást írásban szíveskedjék jelezni a napközis nevelőnek!

Köszönöm megértését!

Biatorbágy, 2019. szeptember 18.

Tisztelettel:           
Rack Ferencné  sk.
igazgató