2023/24-es tanév

Tanévnyitó Ünnepély: 2023. szeptember 1. (péntek) 8 óra

Érkezés 7.50-re nemzetiségi ruhában, első osztályosok ill. új tanulók fehér felsőben, sötét aljban.
Gyülekező: 1. osztályos tanulóknak és felsőbb osztályba járó diákoknak is az iskolai sportpályán.
A Tanévnyitó Ünnepélyen résztvevő vendégeket kérjük, hogy kizárólag a számukra kijelölt helyen tartózkodjanak!
(Kedvezőtlen időjárás esetén az 1. osztályosok évnyitójára az intézmény földszinti folyosóján kerül sor, ahol kizárólag az elsősök kísérői (gyermekenként lefeljebb 2 fő) vehetnek részt. A felsőbb évfolyamos diákok az iskolarádión keresztül lesznek részesei a tanévnyitónak.)

Az első tanítási napon az alsósok szülői kísérettel, ill. kikérővel 12 órakor, a felső tagozatosok szülői kikérővel 13 órakor haza mehetnek. Az intézményben maradó diákoknak 16 óráig ügyeletet biztosítunk.

A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon veszik át.

2023. szeptember 11-től – a törvényi előírásoknak megfelelően – a 16 óráig történő kötelező benntartózkodás lép hatályba. Ennek értelmében az intézmény honlapján található vonatkozó nyomtatványt mindenkinek ki kell töltenie!
Kérem, hogy a napközi/tanulószoba alóli felmentés, ill. igénybejelentő lapot 2023. szeptember 11-ig szíveskedjenek eljuttatni e-mailen, vagy papír alapon gyermekük osztályfőnökéhez! Ennek hiányában a tanulók kizárólag kikérővel/szülői kísérővel hagyhatják el az intézményt.

A kedvezményes étkezésre jogosuló tanulók számára a szükséges igénylőlap letölthető honlapunkról.

Igénylőlapok letölthetők: ritsmannschule.hu/tudnivalók/nyomtatványok

Rack Ferencné s. k.
igazgató