Tanévnyitó ünnepély 2020. szeptember 1.

Alsó tagozatnak 8 órakor. (Érkezés 7.50-re nemzetiségi ruhában, első osztályosoknak fehér felsőben, sötét aljban)

Felső tagozatnak 9.15 órakor. (Érkezés 9.10-re nemzetiségi ruhában)

Az első tanítási napon az alsósok szülői kísérettel 12 órakor, a felső tagozatosok szülői kikérővel 13 órakor haza mehetnek.

Az intézményben maradó diákoknak 17 óráig ügyeletet biztosítunk.

A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon vehetik át.

2020. szeptember 7-től – a törvényi előírásoknak megfelelően – a 16 óráig történő kötelező benntartózkodás lép életbe. E szerint a napközit, tanulószobát nem igénylő tanulók kizárólag kikérővel/szülői kísérővel hagyhatják el az intézményt.

A honlapon található a napközi, ill. tanulószoba igénybejelentő, melyet kérem, hogy 2020. szeptember 4-ig szíveskedjen eljuttatni gyermekével az osztályfőnökéhez!

A kedvezményes étkezésre jogosuló tanulók számára a szükséges igénylőlap letölthető honlapunkról.

A járványügyi készenlét idején alkalmazandó – szülőkre vonatkozó – eljárásrend az alábbi linken olvasható:

https://ritsmannschule.hu/wp-content/uploads/2020/08/Helyi-intézkedési-terv-2020.-szept.-1-től-szülőknek.pdf