Tanévnyitó ünnepély

2021. szeptember 1. (szerda) 8 óra

Érkezés 7.50-re nemzetiségi ruhában, első osztályosok ill. új tanulók fehér felsőben, sötét aljban

A Tanévnyitó ünnepélyen résztvevő vendégek kizárólag a szülők számára kijelölt helyen tartózkodhatnak. Maszk használata kötelező!

(Kedvezőtlen időjárás esetén az 1. osztályosok évnyitójára a tornateremben, gyermekenként  1 fő kísérő részvételével kerül sor. A felsőbb évfolyamosok iskolarádión keresztül vesznek részt az évnyitón.)

Az első tanítási napon az alsósok szülői kísérettel 12 órakor, a felső tagozatosok szülői kikérővel 13 órakor haza mehetnek.

Az intézményben maradó diákoknak 16 óráig ügyeletet biztosítunk.

A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon vehetik át.

2021. szeptember 6-tól – a törvényi előírásoknak megfelelően – a 16 óráig történő kötelező benntartózkodás lép hatályba. E szerint a napközit, tanulószobát nem igénylő tanulók kizárólag kikérővel/szülői kísérővel hagyhatják el az intézményt.

A honlapon található a napközi, ill. tanulószoba igénybejelentő, melyet kérem, hogy 2021. szeptember 3-ig szíveskedjen eljuttatni gyermekével az osztályfőnökéhez!

A kedvezményes étkezésre jogosuló tanulók számára a szükséges igénylőlap letölthető honlapunkról.

A járványügyi készenlét idején, a Ritsmann iskolában alkalmazandó, szülőkre vonatkozó eljárásrend a tanévkezdés előtt honlapunkon olvasható.

                                                                 Rack Ferencné

                                                               igazgató