2022/23 I. félév

Alsós osztályok órarendje

Felsősök órarendje ↓

OSZTÁLY 2022/2023 (I. fv.)         
HÉTFŐ
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.testnevelésolvasásolvasásolvasásolvasásnémeténektestnevelésmatek
2.olvasásmateknyelvtannyelvtannyelvtantestnevelésmatekangol/németirodalom
3.írásnémetmateknémetnémetolvasásnyelvtannémet/angolnyelvtan
4.némettestneveléstestnevelésmatekmatekmateknémetmatekrajz
5.énekéneknémettestneveléstáncEEirodalomtestnevelés
6.környezetolvasáshonismeretnémet
7.énektánc
8.
KEDD
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.testnevelésírásmatekolvasásmatekmatektestneveléstestnevelésmatek
2.némettestnevelésolvasásnyelvtannémetnémetmatekmatekirodalom
3.olvasásmateknyelvtannémetolvasástáncdigitális kultúranémettestnevelés
4.írásnémettestnevelésmatektestnevelésnyelvtannémetnyelvtannyelvtan
5.matekhonismeretnémettestneveléshonismerethonismeretolvasásirodalomnémet
6.erk/hittanerk/hittan
7.
8.
SZERDA
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.németolvasásnémetolvasásolvasásnémetmatekmatekmatek
2.erk/hittanerk/hittanmateknémetnyelvtanolvasásnyelvtankörnyezetnémet
3.mateknémetrajzmatektestneveléserk/hittanerk/hittanirodalomének
4.olvasástestneveléstechnikatáncnémetnyelvtantestnevelésnémettánc
5.EEEEEtestnevelésnémetEE
6.testneveléstechnikaerk/hittanerk/hittanerk/hittantánckörnyezet
7.írásrajztánchonismereténekúszásúszás
8.úszásúszás
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.honismeretolvasásmatekolvasásnémetmatektestnevelésmatektestnevelés
2.matekírásnémettestnevelésmateknémetolvasásirodalommatek
3.rajzmatekolvasásnémetolvasásnyelvtannémetnyelvtanirodalom
4.technikanémetnyelvtanmateknyelvtantestnevelésmatektestnevelésnyelvtan
5.tánctánctestnevelésénektestnevelésEEnémettechnika
6.rajznyelvtanéneknémet
7.technikahonismeret
8.
PÉNTEK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b2.c3.a3.b4.a4.b
1.testnevelésírásolvasásnyelvtanmatekolvasásnémetirodalomangol/német
2.matektestnevelésénektechnikanémettestneveléskörnyezetfogalmazásnémet/angol
3.olvasásmateknémetrajztestnevelésnémetrajzrajzirodalom
4.németolvasáshonismerettestneveléstechnikamatektechnikatechnikafogalmazás
5.németnémettestnevelésnémetrajzdigitális kultúratestnevelésnémettestnevelés
6.testneveléshonismeret
7.
8.

Felsős osztályok órarendje

OSZTÁLY 2022/2023 (I. fv.)        
HÉTFŐ
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.természetismeretosztályfőnökimagyarangolmagyartörténelemkémiafizika
2.némettörténelemosztályfőnökimagyarnémet/németföldrajzmatekmatek
3.testneveléstestnevelésnémet/matekmatek/németkémiaangol/németnémetmagyar
4.informatikamagyarmatek/németnémet/matektörténelemnémet/angolangolhonismeret
5.matekmatektörténeleminformatikahonismerettánctörténelemnémet/angol
6.magyarnémettestneveléstestnevelésföldrajzosztályfőnökiinformatikaangol/német
7.tánchonismerettestneveléstestnevelés
8.
KEDD
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.természetismeretangolmagyarhonismeretfizikanémet/németnémetkémia
2.angolmagyarnémet/mateknémet/németbiológiamagyarföldrajznémet/német
3.testneveléstestnevelésnémet/némettermészetismeretmatekmatekerk/hittanerk/hittan
4.magyarnémetmatek/németmagyarerk/hittanerk/hittanmatekmatek
5.matekmatekerk/hittanerk/hittannémet/angolbiológiatáncmagyar
6.némethonismerettestneveléstestnevelésangol/németföldrajzmagyarinformatika
7.honismeretosztályfőnökitestneveléstestnevelések matek/magytánc
8.
SZERDA
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.németmagyartáncnémet/matektestneveléstestnevelésangolének
2.angolénekmagyarmatek/németmagyarmagyarnémetbiológia
3.testneveléstestnevelésrajztechnikaéneknémet/németmatekmatek
4.erk/hittanerk/hittanrajztechnikainformatikatörténeleméneknémet/német
5.történelemtermészetismerettermészetismeretangolnémetkémiamagyarföldrajz
6.rajztechnikaangoldrámabiológiainformatikatörténelemfizika
7.rajztechnikadrámatáncek matek/magyek matek/magytestneveléstestnevelés
8.ek matek/magyek matek/magy
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.magyarnémeténekmatek/németangol/németangol/németföldrajzmagyar
2.éneknémettestneveléstestnevelésmatekmatekrajzangol/német
3.testneveléstestnevelésmatek/németéneknémet/angolnémet/angolfizikatörténelem
4.osztályfőnökiangolnémet/mateknémet/matekosztályfőnökiéneknémetföldrajz
5.matekmatekinformatikatörténelemrajzmagyarmagyarnémet/angol
6.honismeretinformatikaangolmagyartörténelemfizikatestneveléstestnevelés
7.testneveléstestnevelésosztályfőnökiek matek/magy
8.
PÉNTEK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.történelemnémettestneveléstestnevelésmatekmateknémetmagyar
2.tánctermészetismeretmagyarmatek/németmagyarnémet/angolbiológiarajz
3.magyarmagyarmatek/németnémet/mateknémet/angolrajztestneveléstestnevelés
4.matekmatektörténelemtermészetismerettestneveléstestnevelésmagyarnémet/német
5.némettörténelemnémet/matektörténelemangol/németbiológiamatekmatek
6.némettánctermészetismeretmagyarföldrajzangol/németfizikatörténelem
7.ek matek/magyek matek/magyhonismeretosztályfőnöki
8.