2019/20 I. félév

Alsós osztályok órarendje

Felsősök órarendje ↓

HÉTFŐ

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matekmagytáncnémetolvasásénekkörnytestnmatek
2.olvasásmagyirodalomtáncénekmagyolvasásnémetnyelvtan
3.írásmateknémetmateknémetnémetnémetolvasáskörny
4.németénekmatekmagyhonismolvasástestnfogalamzásnémet
5.EBÉDEBÉDhonismkörnytestnhonismnyelvtanmatektestn
6.éneknémettestnhonismfogalmazás
7.testntánc

KEDD

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.németmagynyelvtanmateknémetolvasásnyelvtanmateknyelvtan
2.matektestnmagy/testnmagy/testnolvasásolvasásmateknyelvtanhonism
3.erk/hiterk/hittestn/magytestn/magynyelvtantestnnémettestnnémet
4.testnnémetmatekénektestnmatekhonismmagymagy
5.olvasásmatekEBÉDEBÉDmateknémettestnnémettestn
6.németnémeterk/hiterk/hit
7.erk/hiterk/hit

SZERDA

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matekmagymagy/testnmagy/testnmateknémetnémetmagytestn
2.írásmatektestn/magytestn/magytáncmagyolvasásnémetmagy
3.techénekkörnymateknémetkörnytáncrajzang
4.rajztestnnémetnémetolvasástáncénekangmatek
5.EBÉDEBÉDnyelvtantechfogalmmatekmatektestnnémet
6.németnémeterk/hiterk/hiterk/hitkörnynyelvtan
7.táncrajzÉKÉKÉKÉKÉK

CSÜTÖRTÖK

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.testntestnmatekmagynémetolvasásmatekmateknémet
2.olvasáshonismmagy/testnmagy/testnolvasásnémetolvasásénektestn
3.németmagytestn/magytestn/magynyelvtanmatektestnnyelvtanmagy
4.mateknémetnémetmatekrajztestnnémetolvasásmatek
5.környtechEBÉDEBÉDkörnyrajztechnémetének
6.rajznémettestntestntech
7.techhonism

PÉNTEK

oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.írásmatekmagy/testnmagy/testnmateknémetolvasástáncnémet
2.honismmagytestn/magytestn/magyolvasásmatekmatektechmagy
3.testnnémetmatekmagynémetmagynémetmatekrajz
4.énekkörnynémetnémettestntechrajzolvasásmatek
5.némettestnénekrajztechtestnfogalamzásnémettánc
6.testn

Felsős osztályok órarendje

HÉTFŐ

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.magyarnémetnémetangkémiamagyarföldrajzfizika
2.történelemangmatekinftestntestnkémianémet
3.németinfmagyarnémetmatekmatektestntestn
4.matekmatekangtáncrajzosztályfőnökinémetföldrajz
5.termismhonismtörténelemmagyarnémetnémetmatekmatek
6.tanszobatanszobatestnosztályfőnökimagyarkémiamagyarrajz
7.úszásúszásosztályfőnökiosztályfőnökiinfmatematika előkészítőmagyar előkészítő
8.magyar előkészítőmatematika előkészítő

KEDD

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b 
1.matektörténelemmateknémetangnémettestntestn
2.angnémettermismmatekfizikamagyarrajzének
3.magyarénekrajztermismtáncangnémetmagyar
4.testntestnerk/hiterk/hitnémetrajzmatekmatek
5.erk/hiterk/hitnémeténekmatekmatekmagyartörténelem
6.németmagyartestnmagyarénekbiológiainfnémet
7.énektestnhonismtáncosztályfőnökiinf

SZERDA

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.osztályfőnökinémetangtörténelemfizikatörténelemnémethonism
2.némettermismmagyarmatektörténelemfizikaangnémet
3.termismmateknémettestnmagyarmagyarmagyarbiológia
4.magyarosztályfőnökitörténelemnémetmatekmatektestntestn
5.matekmagyartáncangerk/hiterk/hittörténelemmagyar
6.testntestnmatektechnémetnémetbiológiaang
7.techtestntestnerk/hiterk/hit

CSÜTÖRTÖK

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b 
1.történelemangtermismmagyarmagyaréneknémetkémia
2.angmagyarmatekmateknémetnémetföldrajzmagyar
3.éneknémetmagyartestnmatekmatekhonismnémet
4.németrajztestnnémetkémiaföldrajzmatekmatek
5.inftáncnémetrajztestntestnfizikatörténelem
6.táncmatekhonismhonismbiológiakémiaénekföldrajz
7.ÉKÉKÉKÉKinfhonismtestntestn
8.ÉKÉKÉKÉkÉKÉkÉKÉk

PÉNTEK

oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b 
1.honismnémettestntermismmagyarfizikanémetang
2.magyartörténelemmagyartestnföldrajztörténelemmatekmatek
3.testntestninfmateknémetangtörténelemtánc
4.németmatektechmagyartestntestnbiológianémet
5.rajztermismtechnémetangmagyarmagyarbiológia
6.matekmagyarnémettörténelemtörténelemnémetangmagyar
7.előkészítőelőkészítőtáncosztályfőnöki