2023/24 I. félév

Alsós osztályok órarendje

Felsősök órarendje ↓

ÓRAREND 2023/2024 (I. fv.)
HÉTFŐ
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matematikaolvasásolvasásolvasásolvasásolvasásmatematikairodalomirodalom
2.olvasásmatektestnevelésnémetmatematikamatematikaolvasásmatematikamatematika
3.írástestnevelésolvasástáncnémetnémetnyelvtannyelvtannémet/angol
4.németnémetmatematikarajztánctestneveléstestnevelésnémet/angoltestnevelés
5.testneveléshonismeretnémettechnikaEEEtechnikaangol/német
6.rajznyelvtannémetangol/némethonismeret
7.technikaénekének
8.
KEDD
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.matematikamatematikaénektestnevelésmatematikaolvasásnyelvtanmatematikanyelvtan
2.olvasásolvasásnémetolvasásnyelvtantestnevelésmatematikanémet/németkörnyezetismeret
3.németírástestnevelésíráserk/hittanerk/hittanerk/hittanirodalommatematika
4.testneveléstestnevelésolvasásmatematikanémetmatematikatánchonismeretnémet/német
5.éneknémetírásnémettestnevelésnémetnémetdigitális kultúrarajz
6.testneveléstechnika
7.
8.
SZERDA
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.németolvasásnémetolvasásolvasásnyelvtanolvasásmatematikamatematika
2.matematikaírásírásírásnyelvtannémethonismeretnyelvtannémet/német
3.írástestnevelésmatematikatestnevelésmatematikamatematikamatematikanémet/németnyelvtan
4.erk/hittanerk/hittantáncmatematikanémettestnevelésdigitális kultúraúszásúszás
5.EEEEtestnevelésEEúszásúszás
6.testnevelésnémetolvasásnémetErajznémeterk/hittanerk/hittan
7.honismereténekerk/hittanerk/hittanhonismerettechnikatestnevelés
8.
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.olvasásmatematikatestnevelésírásnémetnémetnyelvtanmatematikanyelvtan
2.írásolvasáshonismerettestnevelésmatematikamatematikanémetnyelvtannémet/angol
3.németírásrajzmatematikanyelvtantestneveléstestneveléskörnyezetsimeretangol/német
4.matematikanémettechnikanémettestnevelésnyelvtankörnyezetismeretangol/némettánc
5.testneveléstestnevelésmatematikahonismereténekhonismeretmatematikatestnevelésirodalom
6.német/angoldigitális kultúra
7.
8.
PÉNTEK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b3.c4.a4.b
1.németmatematikaírásénekolvasásdigitális kultúraolvasástáncirodalom
2.olvasásnémettestnevelésolvasásnémetmatematikanémetirodalommatematika
3.rajztáncmatematikamatematikakörnyezetismeretnémettechnikaéneknémet/német
4.technikarajznémettestnevelésdigitális kultúratáncrajznémet/németének
5.tánctechnikanémetnémettestneveléskörnyezetismerettestnevelésrajztestnevelés
6.
7.
8.

Felsős osztályok órarendje

ÓRAREND 2023/2024 (I. fv.)
HÉTFŐ
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.német/angoltermészetismeretmagyartörténelemföldrajzhonismeretmatematikamatematika
2.honismeretnémet/németmatematikamatematikatestneveléstestnevelésmagyarkémia
3.matematikamatematikaosztályfőnökimagyarangol/angolnémet/németföldrajznémet/német
4.irodalomtörténelemtörténelemnémet/németmatematika/némangol/angoldigitális kultúrafizika
5.testneveléstestnevelésnémet/németangol/angolném/matematikamagyarnémet/némettörténelem
6.angol/németirodalomtestneveléstestnevelésdigitális kultúrakémiafizikamagyar
7.digitális kultúramagyar előkészítőmatematika előkészítőtestneveléstestnevelés
8.
KEDD
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.nyelvtanhonismerettermészetismeretosztályfőnökinémet/németnémet/matematikanémet/angolmagyar
2.matematikamatematikamagyartermészetismeretnémet/némettörténelemtörténelemangol/német
3.német/németangol/németmatematikamatematikatestneveléstestnevelésmagyartánc
4.erkölcstanerkölcstanrajztechnikamagyarmatematika/németangol/németdigitális kultúra
5.táncnémet/angolrajztechnikaerkölcstanerkölcstankémianémet/angol
6.történelemtáncnémet/németnémet/némettörténelemföldrajzerkölcstanerkölcstan
7.testneveléstestnevelésmatematika előkészítőmagyar előkészítőtáncosztályfőnöki
8.
SZERDA
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.testneveléstestnevelésangol/angoltörténelemfizikatáncéneknémet/német
2.matematikamatematikanémet/németangol/angolbiológiaénekosztályfőnökitörténelem
3.német/németnyelvtannémet/németmagyarénekbiológiamatematikamatematika
4.énektermészetismerettánchonismeretmagyarfizikatörténelembiológia
5.természetismeretnémet/németerkölcstanerkölcstankémiaangol/angolnémet/németmagyar
6.rajztechnikadráma/drámatáncangol/angolnémet/némettestneveléstestnevelés
7.rajztechnikadráma/drámatáncdigitális kultúramatematika előkészítőmatematika előkészítő
8.
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.német/angolénekmatematikamatematikatörténelemrajztestneveléstestnevelés
2.testneveléstestnevelésénektermészetismeretném/matematikaném/matematikamagyarnémet/angol
3.angol/németdigitális kultúratörténeleménekföldrajzmagyarmatematikamatematika
4.digitális kultúratörténelemtestneveléstestnevelésmatematika/németangol/angolfizikaének
5.történelemirodalomtermészetismeretmagyarrajzmatematika/németnémet/angolangol/német
6.nyelvtannémet/németmagyarnémet/németosztályfőnökiföldrajzangol/németfizika
7.testneveléstestneveléshonismeretmagyar előkészítő
8.
PÉNTEK
oszt/óra5. a5. b6.a6.b7.a7.b8.a8.b
1.irodalomnyelvtantestneveléstestnevelésmatematika/némosztályfőnökiangol/németnémet/angol
2.természetismeretangol/németmagyardigitális kultúraném/matematikaném/matematikakémiaangol/német
3.matematikamatematikanémet/németmagyarangol/angolbiológiatörténelemföldrajz
4.német/németnémet/angolmatematikamatematikamagyartörténelemtestneveléstestnevelés
5.osztályfőnökiosztályfőnökihonismeretnémet/németbiológiamatematika/némnémet/angolkémia
6.testneveléstestnevelésangol/angolnémet/némethonismeretmagyarbiológiatörténelem
7.testneveléstestnevelésmagyar előkészítőhonismeret
8.