Elektronikus időpontfoglalás

Loading...
Egyéni fogadóórák rendje – 2022/23 II. félév:

06/23 530 272

Tanár neveidőpontmellék
Buzáné Kovács Bernadett7.b, matematika, angol217
Farkas Lillaigh., matematika, kémia208
Fidlerné Kiss Annamária6.a, matematika, technika217
Fischer Ritanémet, honismeret216
Földházi Szonja2.a216
Gémes Anettarajz, napközi (2.b)216
Göbler Ágnesangol217
Gyimesi Gézáné4.a216
Hajzukné Rack Noémiigh., német211
Hamzáné Hamza Ágnes német217
Hutka Krisztina5.b, matematika, fizika217
Jávor-Szalay Gyöngyvér5.a, magyar, történelem217
Kerti-Göncz Ágnes2.c216
Kirch Gábornétermészetismeret, biológia217
Kiss Lászlóné1.b216
Klain Eliza8.a, természetismeret, földrajz,
testnevelés
217
Koczor Viktória7.a, magyar216
Kokas Nóra 2.b216
Kósa Zoltántechnika, napközi (1.a)216
Marozs László5.b, testnevelés217
Orosz Ágnes8.b, német217
Perjés Bálinttestnevelés217
Piroska Katalintechnika, napközi (2.c)216
Puskás Nóra1.a, környezetismeret216
Rack Áronnémet, informatika, természetismeret217
Rack Ferencnéigazgató201
Rádi Ritafejlesztő pedagógus216
Rothauszky Györgyének216
Szabó Károlyinformatika, napközi216
Szokolay-Péter Bernadetttörténelem, német217
Szőke Lívia3.b217
Tomborné Katona Orsolyanémet217
Tóthné Skolnyik Ilona4.b216
Varga Monika3.a, matematika216