Az idegen nyelvi mérés országosan 2021. május 19-én zajlott, melyen a 6. és a 8. évfolyam tanulói vettek részt.

A mérések követelményei és eredményei

A mérés alapvető célja, hogy visszajelzést adjon arról, hogy milyen mértékben felel meg a tanulók nyelvtudása a Nemzeti alaptanterv (NAT) által az adott évfolyamra célként kitűzött nyelvtudási szintnek.

Ennek megfelelően a 6. évfolyamos tanulóknak a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1 szinten, a 8. évfolyamos tanulóknak a KER szerinti A2 szinten kell Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése feladatokat megoldaniuk. Mindkét évfolyamon a 60%-os eredmény jelenti az adott nyelvi szint teljesítését.

Idegen nyelvi mérés 2020/2021 eredményei intézményünkben

6. évfolyam

Iskolánk 6. évfolyamából 41 diák vett részt a mérésen. Közülük 32 tanuló éri el a 60%-os küszöbszintet, azaz a tanulók 78%-a szerzett megfelelt minősítést, és éri el a KER szerinti A1 szintet.

Összehasonlításképpen az elmúlt években megfelelt minősítést szerzett tanulók országos átlagai: 83% (2015-ben), 71% (2016-ban), 78% (2017-ben). 65% (2018-ban) illetve 90% (2019-ben).

Tanulóink által elért átlagpontszámok:

Olvasott szöveg értése:    10,6 pont (a maximum 15-ből)

Hallott szöveg értése:       11,4 pont (a maximum 15-ből)

Összpontszám:                22,0 pont (a maximum 30-ból)

Átlagosan 73,4%-os teljesítményt értek el hatodikosokaink. (A leggyengébb 14 pont, 46,7% (3 fő), a legjobb 100% (1 fő).

8. évfolyam

A 8. évfolyamon 43 diák írta meg a hallott és olvasott szöveg értését mérő feladatsort. Közülük 34 fő éri el a 60%-os küszöbszintet, azaz a tanulók 79%-a szerzett megfelelt minősítést, és éri el a KER szerinti A2 szintet.

Összehasonlításképpen az elmúlt években megfelelt minősítést szerzett tanulók országos átlagai: 70% (2015-ben), 54% (2016-ban), 68% (2017-ben), 61% (2018-ban) illetve 74% (2019-ben).

Nyolcadikosaink által elért átlagpontszámok:

Olvasott szöveg értése:    14,8 pont (a maximum 20-ből)

Hallott szöveg értése:       16,7 pont (a maximum 20-ből)

Összpontszám:                31,5 pont (a maximum 40-ból)

Átlagosan 79%-os teljesítményt értek el a 8. évfolyam tanulói. (A leggyengébb 14 pont 35% (3 fő), a legjobb 100% (5 fő).