Az idegen nyelvi mérés országosan 2017. május 17-én zajlott. A mérésben a 6. és a 8. évfolyam tanulói vettek részt.

A mérések követelményei és eredményei

A mérés alapvető célja, hogy visszajelzést adjon arról, milyen mértékben felel meg a tanulók nyelvtudása a Nemzeti alaptanterv (NAT) által az adott évfolyamra célként kitűzött nyelvtudási szintnek.

Ennek megfelelően:
– a 6. évfolyamos tanulóknak a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1;
– a 8. évfolyamosoknak a KER szerinti A2 szinten kell Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése feladatokat megoldaniuk.

Mindkét évfolyamon a 60%-os eredmény jelenti az adott nyelvi szint teljesítését.

Előző évi országos eredmények (2015/2016) angol nyelvből

Az országos mérés eredményeit feldolgozva azt láthattuk, hogy a magyarországi iskolák 6. évfolyamán jóval magasabb (77%) volt a megfelelt minősítést szerző, azaz az A1-es szintet elérő tanulók aránya, mint ugyanazon év 8. évfolyamán (54%) az A2-es szintet elérők aránya.

Idegen nyelvi mérés 2016/2017 eredményei iskolánkban

6. évfolyam
Iskolánk 6. évfolyamán 32 diák vett részt a nyelvi mérésen. Közülük 31 tanuló éri el a 60%-os küszöbszintet.
Tehát az országos átlaggal (77%) szemben nálunk diákjaink 97%-a éri el a KER szerinti A1 szintet.

8. évfolyam
8. évfolyamon szintén 32 diák írta meg a hallott és olvasott szöveg értését mérő feladatsort.
Közülük 22 fő éri el a 60%-os küszöbszintet.
Tehát az országos átlaggal (54%) szemben nálunk a tanulók 69%-a éri el a KER szerinti A2 szintet.