A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

  • A központi írásbeli vizsga eredménye (matematika max. 50 pont + magyar nyelv max. 50 pont): maximum 100 pont. Az írásbeli magyar nyelv és matematika feladatlapok eredményeit egyenlő súllyal számítjuk be.
  • A jelentkező általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása maximum 100 pont (7. év végi max. 50 pont és 8. félévi max. 50 pont): matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, német nyelv és irodalom, valamint egy választható természettudományos  tantárgy (biológia, földrajz, kémia, fizika).
  • Nyelvi kompetenciát mérő szóbeli beszélgetés: : egy ismerkedő beszélgetés, amelynek során a jelentkezőt önmagáról, érdeklődési köréről, német nemzetiségi kulturális tevékenységeiről, tanulmányairól, olvasmányairól  kérdezzük. A beszélgetésen a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, tájékozottságát vizsgáljuk magyar és német nyelven. Olyan készségek meglétéről szeretnénk tájékozódni, mint a beszédkészség és a mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás.
  • A meghallgatáson előnyt szerezhetnek azok a jelentkezők, akik aktív német nemzetiségi kulturális tevékenységet folytatnak (pl. hagyományőrzés az iskolában vagy a lakóhelyük közösségi életében, versmondás, tánc, ének, zene).