30 év nemzetiségi oktatás
30 év nyelvoktatói tapasztalat

Intézményünk a 2024/25-ös tanévben 1+4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumot indít.

Elsősorban azon diákok jelentkezését várjuk, akik

  • általános iskolában már tanultak német nyelvet
  • motiváltak a tanulásban
  • kellő akaraterővel rendelkeznek céljaik eléréshez
  • tevékenyen részt kívánnak venni az iskola hagyományőrző rendezvényein (pl. nemzetiségi hét, svábbál, versenyek)

A felvételt nyert diákok a nulladik, nyelvi előkészítő évben a fő tantárgyak oktatása mellett intenzív német (heti 14 óra) és angol (heti 5 óra) nyelvoktatásban részesülnek, megalapozva ezzel későbbi tanulmányaikat.

A nyelvi előkészítő évfolyam végén kötelező német alapvizsgát tesznek a tanulók, amelynek keretében komplex nyelvvizsga feladatokat (olvasásértés, hallás utáni értés, nyelvtani teszt, önálló szövegalkotás írásban-szóban) oldanak meg. A megcélzott kimeneti szint a B1.

Az iskolában jelenleg is magas szintű a nyelvoktatás. A 8. osztályos tanulóink nagy többsége Origo Junior (A2) nyelvvizsgabizonyítványt szerez német és  angol nyelvből.

A gimnáziumban történő nevelés-oktatás fő célkitűzései:

  • magabiztos és használható nyelvtudás: németből és angolból sikeres C1-es (felsőfokú) nyelvvizsga
  • emelt szintű érettségire való felkészítés
  • felkészítés a felsőfokú képzésre (egyetem, főiskola)
  • kis létszámú csoportok, sok figyelem
  • a német nemzetiségi hagyományok, művészet és kultúra iránti elkötelezettség erősítése
  • összetartó közösség, családias légkör

Mindezt Biatorbágyon, a korszerű és informatikai eszközökkel jól felszerelt új épületben kívánjuk megvalósítani.