Biatorbágyon 1993. óta zajlik német nemzetiségi oktatás. Az oktatás két fontos alappillére a német nyelvoktatás és a hagyományápolás. „Kultur durch Sprache.” A hagyományőrzésen keresztül a német nyelv produktív használatának elsajátítása, a többnyelvűség alapjainak letétele az intézmény legfőbb célkitűzése. E képességek nagymértékben fejlesztik a kreativitást és az intelligenciát.

Minőség – Hatékonyság – Eredményesség – Igényesség

az oktatás-nevelés minden területén

 • Alapelveink között szerepel minden alapkészség fejlesztése, s valljuk, hogy mindenkiben rejlik valamilyen tehetség.  Az iskola feladata ennek kibontakoztatása.
 • Tanulóink első osztálytól nyolcadik osztályig – a magyarórák mellett – heti 5 nyelv- és irodalom óra keretében sajátítják el a német nyelvet.
 • Részben német nyelven oktatjuk a honismeret, a technika-életvitel, a természetismeret, az ének és a tánc tantárgyakat.
 • A többnyelvűség megalapozása érdekében a 4. évfolyamtól – órarendi keretek között – az angol nyelvoktatás is megkezdődik.
 • Az oktatás minden területén sajátos módszerként alkalmazzuk a projektoktatást, ahol tanulóink tapasztalat és tevékenység során tesznek szert a tudásanyag elsajátítására.
 • 7. évfolyamos tanulóink az Origó Nyelvvizsga Központ által szervezett, intézményünkbe kihelyezett Junior nyelvvizsgát tehetnek német és angol nyelvből.
 • A 8. évfolyam lezárásaként diákjaink záróvizsga keretében adnak számot német nyelvi, hon-, és kulturális ismereteikről.
 • Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását.
 • Tanulóink kimagasló eredményeket érnek el házi, területi, megyei és országos versenyeken.
 • Az országos kompetenciamérés eredménye alapján felállított magyarországi iskolák rangsorában intézményünk évek óta a toplistán szerepel.
 • Kiváló lehetőséget biztosítunk az egészséges életmód kialakítására, a mindennapos testedzésre. A heti 5 testnevelésóra keretei között táncot is oktatunk.
 • A 4. évfolyamon igény szerint fakultatív úszásoktatásra van lehetőség.
 • A szabadidő hasznos eltöltéséhez a helyi szakkörök (német, matematika, természettudomány, rajz, kézműves boule, énekkar), az iskolai tömegsport rendezvények, a Pászti Miklós Művészeti Iskola kihelyezett zeneórái, valamint a Viadukt Sportegyesület által intézményünkben szervezett különböző sportfoglalkozások (röplabda, kosárlabda, karate, judo) nyújtanak lehetőséget.
 • Iskolai egészségnapok szervezésével alakítjuk ki tanulóinkban az egészséges, környezettudatos magatartás iránti igényt.
 • Iskolánkban a családias légkör, a szeretetteljes emberi kapcsolatok a meghatározók.
 • Az intézményünkbe jelentkező, leendő 1. osztályos tanulókat „OVI-SULI” foglalkozásokon keresztül vezetjük be az iskolai életbe. (lásd: RitsmannSchule – OVI-SULI)
  Az intézménybe való jelentkezésnek NEM feltétele az óvodai német nyelvi előtanulmány!

Kiemelt feladatunknak, s a magas színvonalú oktatás-nevelés zálogának tekintjük a gyermekbarát tanulói környezet kialakítását, a digitális eszközpark további fejlesztését, a folyamatos infrastruktúra fejlesztést, így a 2023-ban megkezdődő iskolafejlesztést, mely az intézmény oktatási funkciókkal történő bővítését teszi lehetővé.

A 2023-ban megkezdődő iskolafejlesztés – mely mintegy 2,5 milliárd forintos állami beruházással valósul meg – lehetővé teszi az első gimnáziumi évfolyam elindítását a 2024/25-ös tanévben.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa iskolánkat a „Biatorbágyi Tiefe Wurzeln (Mély Gyökerek)  Alapítványon„ keresztül!
Az alapítvány adószáma: 18688540-1-13

Köszönjük!

Rack Ferencé
igazgató