Cseres Tibor Gyergyóremetén született író tiszteletére minden évben tavasszal a Fráter György Általános Iskola versmondó versenyt szervez. A versenyen felső tagozatos tanulók vehetnek részt egy-egy általuk választott költeménnyel.

Az elmúlt években iskolánkat a következő tanulók képviselhették:

  • Máté Bianka,
  • Hegymegi Kiss Dalma,
  • Novák Emese,
  • Horváth Sándor
  • Zelenka Dóra.

Közülük a következő tanulók értek el kiemelkedő eredményt:

  • Máté Bianka 5. osztályos korában 4. helyezett lett Kányádi Sándor Nyergestető című versével.
  • Hegymegi Kiss Dalma 6. osztályosként lett első helyezett egy népballada szavalásával, ugyanakkor Novák Emese 2. helyezést ért el egy Petőfi-verssel.
  • Emese egy évvel később 7. osztályos korában lett első helyezett Faludi György Óda a magyar nyelvhez című versével.

Felkészítőjük Koczor Viktória magyartanár volt.

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk
és forró, mint forrongó szellemünk.
Nem teljesült vágy, de égő ígéret,
Közös jövő és felzengő ítélet,
nem hűs palackok tiszta ó-bora,
nem billentyűre járó zongora,
de erjedő mustkönnyeinkben úszó
tárogatószó.

(Faludi György: Óda a magyar nyelvhez – részlet – )